Saturday, June 30, 2012

Perkataan Diftong - Slaid Perkataan

Perkongsian slaid perkataan yang mengandungi diftong untuk dimuat turun secara percuma! :) Harap suka.. simple jer...

No comments:

Post a Comment